Lønnsom oppussing: slik øker du taksten på huset

Det er ikke alltid mye som skaltil for å øke verdien på boligen. Mange boligeiere pusser opp boligen for å oppnå et bedre helhetsinntrykk. Interiørtrendene skifter stadig.Det er derfor greit å oppdatere farger og interiør til dagensstandard. En grunnleggende oppussing kan bidra til å øke verdien på boligen din. I forbindelse med salg kan det … Read more Lønnsom oppussing: slik øker du taksten på huset

Våtromsnormen bad

Skader i våtrom som følge av fuktgjennomgang beløper seg til omkring 1 milliard i året. Derfor har aktørene i byggevarebransjen gått sammen om en frivillig bransjenorm: Byggevarebransjens våtromsnorm (BVN). Målsetningen er å lage bedre bad eller våtrom ved hjelp av bedre materialer, bedre konstruksjonsløsninger og kurs/opplæring av fagfolk. Våte og tørre soner?Våtromsnormen deler baderommet opp … Read more Våtromsnormen bad

Personvern

Personvern Personvernerklæring kunder Ditt Baderom Eriksen  Ditt Baderom Eriksen fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger kan være navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer som du gir fra deg frivillig. Vi bruker personopplysningene for å utføre arbeid … Read more Personvern

Ring nå

Tilbud / Befaring

Privatperson / bedrift?:

Område:

Tjeneste:

Tilbud / Befaring